บริการอุดฟัน

การอุดฟัน บูรณาการฟันเหมือนธรรมชาติ

การอุดฟัน เป็นวิธีการรักษาฟันที่ ผุ สึก กร่อน บิ่น ให้สามารถใช้งานได้และกลับมาเป็นรูปทรงเดิม โดยทันตแพทย์จะเอาเนื้อฟันที่ผุออกและทำความสะอาด จากนั้นจึงเติมวัสดุอุดฟันลงไป เพื่อป้องกันมิให้ฟันผุลุกลาม เป็นการบูรณะฟันให้กลับมามีความสวยงาม และ สามารถที่จะทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติทันตแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องอุดฟันหรือไม่ ในระหว่างการตรวจ ทันตแพทย์จะ ใช้กระจกเล็กเพื่อตรวจสอบพื้นผิวของฟันแต่ละซี่ จากนั้นจึงตรวจโดยถี่ถ้วนด้วยเครื่องมือพิเศษ เอ็กซเรย์ทั้งช่องปากหรือเพียงบางส่วน และระดับความเสียหายจาก ฟันผุเป็นปัจจัยสำคัญในแนวทางการรักษา

วัสดุที่ใช้ในการอุดฟัน

วัสดุที่ใช้ในการอุดฟันแบ่งเป็นชนิดใหญ่ ๆ ได้ 2 ชนิด คือ วัสดุที่มีสีคล้ายฟัน ใช้ในการอุดฟันหน้า ซึ่งในปัจจุบันความต้องการความสวยงามของผู้ป่วยมีมากขึ้น จึงพัฒนาให้สามารถอุดฟันกรามหลังได้ในบางกรณี ตัวอย่างของวัสดุที่ใช้ในการอุดฟัน คือ Composite Resin, Glass ionomer Cement วัสดุที่มีสีคล้ายโลหะ ใช้ในการอุดฟันบริเวณซี่ที่จะต้องรับแรงบดเคี้ยว ตัวอย่างของวัสดุประเภทนี้คือ Amalgam ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้ทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา ประเภทของวัสดุที่ใช้ในการอุดฟัน

กระบวนการการอุดฟัน

ทันตแพทย์จะทำการกำจัดส่วนที่ผุออกก่อน จากนั้นจึงทำความสะอาด และเติมวัสดุอุดฟันตามความเหมาะสม

สาขา 1 : ศูนย์จัดฟัน รักฟัน เดนทัล เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ : 035 511 566, 035 522 861, 085 197 7845 แฟกซ์ : 035 511 853

สาขา 2 : ศูนย์จัดฟัน รักฟัน เดนทัล เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ : 035 511 551, 092 2239348-9

Copyright : rukfundentalcenter