สะพานฟัน

สะพานฟัน ฟันปลอมเหมือนฟันธรรมชาติ

สะพานฟัน คือ ฟันปลอม ชนิดติดแน่นที่ใส่แล้วไม่ต้องถอดเข้าถอดออกอีก สะพานฟันมีลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติ โดยทันตแพทย์จะกรอฟันซี่ที่ติดกับฟันที่ถูกถอนไปเพื่อใช้เป็นหลักยึดสะพานฟัน จากนั้นจะ พิมพ์ปากเพื่อส่งไปทำสะพานฟัน ยึดสะพานฟันกับฟันของคนไข้ด้วยซีเมนต์ที่ใช้เฉพาะใน ช่องปาก การทำสะพานฟัน เสริมสร้างการใช้ชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย คือ
 • สามารถสร้างรอยยิ้มที่สวยงามได้ดังเดิม
 • การบดเคี้ยวและการออกเสียงดีดังเดิม
 • ช่วยรักษารูปหน้าให้เป็นไปตามปกติ
 • ช่วยแบ่งกระจายแรงบดเคี้ยวให้เป็นไปตามปกติ
 • หลีกเลี่ยงการรับแรงบดเคี้ยวที่มากเกินไปของฟันซี่ข้างเคียง
 • หลีกเลี่ยงปัญหาการล้มของฟันซี่ข้างเคียงมายังช่องว่าง
 • ช่วยรักษาตำแหน่งและการทำงานของฟันให้เป็นไปตามธรรมชาติ
 • ช่วยรักษาการสบฟันให้เป็นไปตามปกติ

ขั้นตอนการรักษาด้วยการทำสะพานฟัน

 • ตรวจวินิจฉัยและการเตรียมฟัน
 • ฉีดยาชาบริเวณฟันซี่ที่จะกรอเพื่อเป็นฐานของสะพานฟัน
 • กรอฟันเพื่อเป็นฐานให้แก่สะพานฟัน
 • จดบันทึก สี ขนาด รูปร่างของฟันที่ต้องการในการทำสะพานฟัน ทันตแพทย์จะติดสะพานฟันชั่วคราวให้ผู้ป่วยระหว่างรอการผลิตสะพานฟัน
 • พิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลอง
 • ทำสะพานฟันที่ห้องแลป
 • ติดยึดสะพานฟันแบบถาวรบนฟันการตรวจเช็คและการปรับแต่งสะพานฟันให้มีความเหมาะสมที่สุด

ขั้นตอนการดูแลรักษาภายหลังติดสะพานฟัน

 • หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งภายใน 24 ชั่วโมงหลังการติดยึดสะพานฟัน
 • บ้วนปากด้วยน้ำเกลือ ( เกลือ 1 ช้อนชา + น้ำอุ่น 1 แก้ว) อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงอาการบวมของเหงือก
 • ให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดบริเวณที่ติดสะพานฟันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดโรคเหงือก
 • อาจเกิดอาการเสียวฟันในขั้นตอนการทำสะพานฟัน ทั้งนี้ควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อลดอาการดังกล่าวควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน

สาขา 1 : ศูนย์จัดฟัน รักฟัน เดนทัล เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ : 035 511 566, 035 522 861, 085 197 7845 แฟกซ์ : 035 511 853

สาขา 2 : ศูนย์จัดฟัน รักฟัน เดนทัล เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ : 035 511 551, 092 2239348-9

Copyright : rukfundentalcenter