บริการรักษาโรคเหงือก

โรคเหงือกและโรคปริทันต์ ป้องกันด้วยการรักษาความสะอาด

โรคเหงือกอักเสบ มีสาเหตุจากคราบแบคทีเรียที่เกาะอยู่ที่เหงือกและฟัน ซึ่งถ้าไม่สามารถทำความสะอาดอย่างหมดจดเป็นประจำด้วยการแปรงฟันและไหมขัดฟัน คราบแบคทีเรียจะสร้างสารพิษขึ้นทำลายเนื้อเยื่อเหงือก และทำให้เกิดการบริเวณ เหงือก เหงือกบวมแดง มีเลือดออก มีกลิ่นปาก หากยังคงปล่อยไว้กระดูกและเส้นใยที่คอยยึดฟันไว้จะถูกทำลาย ร่องเหงือกจะกลายเป็นโพรงเก็บเศษอาหารและหินปูน ถ้ายังไม่ได้รับการรักษากระดูกและเส้นใยที่คอยยึดฟันไว้ซึ่งถูกทำลายไปแล้ว ทำให้ฟันโยก ส่งผลต่อการเคี้ยว อาจจะต้องถอนฟันในที่สุด เหงือกที่แข็งแรง คือ เหงือกที่ยึดแน่นกับฟันและ ไม่มีเลือดออก เหงือกอักเสบ เหงือกจะแดงและบวม อาจมีเลือด ออกเวลาแปรงฟัน ปริทนต์เหงือกจะเริ่มแยกจากฟัน ทำให้หินปูน ไปสะสมที่คอฟันและรากฟัน ปริทนต์ขั้นรุนแรงกระดูกและเนื้อเยื่อถูกทำลาย ฟันจะ โยกหลวมและต้องถูกถอน

โรคเหงือกรักษาได้อย่างไร

  • ระยะเริ่มแรกของโรคเหงือกสามารถรักษาได้ด้วยการแปรงฟันหรือการใช้ไหมขัดฟัน การดูแลสุขภาพปากและฟันที่ดีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคราบแบคทีเรียสะสม
  • การทำดูแลทำความสะอาดช่องปากโดยทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นทางเดียวที่จะขจัดคราบแบคทีเรียที่สะสม และแข็งตัว โดยทันตแพทย์จะทำการขูดหินปูน ที่แข็งตัวออกจากฟันและร่องเหงือก ถ้ามีอาการมาก อาจจะต้องทำการรักษารากฟัน ซึ่งจะช่วยดูแลรากฟันไม่ให้หินปูนเข้าไปสะสมได้ง่าย
โรคเหงือกระยะเริ่มแรกสามารถรักษาได้ก่อนที่จะลุกลาม ถ้ามีการตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ ถ้ามีอาการรุนแรง จะต้องทำการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

วิธี หยุด...โรคเหงือก

1. แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธีเพื่อ หยุดคราบแบคทีเรียสะสม 2. รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการสำหรับฟันและกระดูก 3. หยุดสูบบุหรี่ ยาสูบทุกชนิด 4. พบทันตแพทย์เป็นประจำ

สาขา 1 : ศูนย์จัดฟัน รักฟัน เดนทัล เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ : 035 511 566, 035 522 861, 085 197 7845 แฟกซ์ : 035 511 853

สาขา 2 : ศูนย์จัดฟัน รักฟัน เดนทัล เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ : 035 511 551, 092 2239348-9

Copyright : rukfundentalcenter