บริการครอบฟัน

ครอบฟัน...คืนรอยยิ้มมั่นใจ

การทำครอบฟันเป็นการบูรณะและปกป้องฟันที่ได้รับความเสียหาย แตกหัก บิ่น หรือแม้แต่ปกปิด ฟันซี่เดิมที่ไม่สวยงาม รวมทั้งเป็นขั้นตอน เตรียมทำสะพานฟัน และการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม หรือครอบฟันภายหลังรักษารากฟัน การวางแผนครอบฟันแต่ละซี่ต้องผ่านการไตร่ตรองทาง ด้านความงดงาม ความแข็งแรง ความคงทนของฟัน เริ่มจากกรอเนื้อฟันในส่วน ที่ผุออก กรอแต่งฟัน บริเวณรอบๆ พิมพ์แบบและส่งทำวัสดุครอบฟันใน lab เพื่อนำวัสดุ ครอบฟันมายึดฟันให้ผู้ป่วย คืนรูปร่างและ ประสิทธิภาพการใช้งานฟันซี่นั้นให้ดีดังเดิม สร้างรอยยิ้มสุขใจ มั่นใจได้อีกครั้ง

ประเภทของครอบฟัน

1. ครอบฟันแบบเซรามิกและโลหะ 2. ครอบฟันแบบเซรามิกล้วน 3. ครอบฟันแบบโลหะล้วน (ทอง)

ขั้นตอนการรักษาด้วยการทำครอบฟัน

 • ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการเตรียมฟัน
 • การฉีดยาชาบริเวณฟันซี่ที่จะกรอเพื่อทำครอบฟัน
 • การกรอฟันเพื่อเป็นฐานให้แก่ครอบฟัน
 • การจดบันทึก สี ขนาด

รูปร่างของฟันที่ต้องการในการทำครอบฟัน

 • การพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลอง
 • แบบจำลองและรายละเอียดทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง
 • ห้องแลบ เพื่อทำครอบฟัน
 • ทันตแพทย์จะทำการติดครอบฟันแบบชั่วคราวให้แก่ผู้ป่วยสำหรับใช้งานระหว่างการรอ
 • ขั้นตอนการติดครอบฟัน
 • การรื้อครอบฟันแบบชั่วคราวออก
 • การติดยึดครอบฟันแบบถาวรบนฟัน

การตรวจเช็คและการปรับแต่งให้มีความเหมาะสมที่สุด

 • ขั้นตอนการดูแลรักษา
 • ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำด้านการดูแลทำความสะอาดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
ครอบฟันประเภทเซรามิกผสมโลหะ และแบบเซรามิกล้วนนั้นจะมีสีสันที่เหมือนฟันจริงตามธรรมชาติ โดยทันตแพทย์มักจะแนะนำให้ผู้เข้ารับบริการเลือก ใช้ครอบฟันแบบเซรามิกผสมโลหะสำหรับการทดแทนฟันกรามซึ่งใช้ในการบดเคี้ยว และแบบเซรามิกล้วนในการทดแทนฟันหน้า ซึ่งครอบฟันแบบเซรามิก ล้วนนั้นจะมีความใส สวยงาม เหมือนฟันตามธรรมชาติ ส่วนครอบฟันแบบโลหะล้วนจะมีความแข็งแรงและทนทานมากที่สุด เนื่องจากไม่มีการบิ่นหรือแตก เหมือนวัสดุเซรามิก แต่มีราคาแพงที่สุด

ข้อปฏิบัติภายหลังการครอบฟัน

 • ทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
 • บ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยกลั้ว น้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือ รับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก
 • ทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 - 2 ครั้ง
 • ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งหรือเหนียวบริเวณ ฟันที่ได้รับการครอบ
 • ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน

สาขา 1 : ศูนย์จัดฟัน รักฟัน เดนทัล เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ : 035 511 566, 035 522 861, 085 197 7845 แฟกซ์ : 035 511 853

สาขา 2 : ศูนย์จัดฟัน รักฟัน เดนทัล เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ : 035 511 551, 092 2239348-9

Copyright : rukfundentalcenter