บริการทำฟันปลอม

ฟันปลอม ฟันทดแทน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ฟันปลอม คือ ฟันที่ถูกทำขึ้นโดยทันตแพทย์เพื่อใส่ทดแทนฟันธรรมชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้ที่สูญเสียฟันให้ดีขึ้น ทำให้สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ สวยงาม และเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพกรณีสูญเสียฟันแล้วไม่ใส่ฟันปลอม จะเกิดการล้มของฟัน ข้างเคียงมาสู่ช่องว่าง หรือฟันบนที่ไม่มีคู่สบจะงอกย้อยลงมาสู่ช่องว่าง เกิดการกระแทกของฟันเมื่อมีการเคี้ยว ถ้าเป็นฟันหน้าทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างมาก พูดไม่ชัด ออกเสียงตัว ฟ .ฟัน ฝ. ฝา ได้ชัดเจน ในระยะยาวหากฟันมีการล้มเอียงมากขึ้น ก็ทำให้ฟันห่าง เกิดช่องว่าง มีเศษอาหารติดซอกฟันได้ง่าย เกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ หากมีการถอนฟันไปข้างหนึ่ง ก็มักทำให้ผู้ป่วยถนัดเคี้ยวอาหารข้างที่มีฟันมากกว่า ทำให้เกิดพฤติกรรมเคี้ยวอาหารข้างเดียว บางรายอาจมีอาการเมื่อยขากรรไกร เนื่องจากการใช้งานข้างเดียวมากเกินไป หรือมีแก้มโตข้างเดียวเนื่องจากกล้ามเนื้อทำงานหนัก

ชนิดของฟันปลอม

ฟันปลอมถอดได้ เหมาะกับการใส่ฟันหลาย ๆ ซี่ หรือใส่ทันทีที่ถอนฟัน ข้อดีของฟันปลอมถอดได้คือ ง่ายในการถอดทำความสะอาด ใส่ฟันได้หลายซี่หรือทั้งปาก ราคาถูกกว่าฟันปลอมติดแน่น แต่ก็มีข้อเสีย คือ บริเวณเพดานปากจะกว้างกว่า เพื่อความแข็งแรงและช่วยการยึดติดจึงอาจทำให้รำคาญเพราะยังไม่ชิน อาจมองเห็นตะขอ หรือเห็นได้ง่ายว่าใส่ฟันปลอม และแรงบดเคี้ยวน้อยกว่าฟันปลอมติดแน่น จึงเคี้ยวอาหารแข็งเหนียวได้ไม่สะดวก ฟันปลอมถอดได้มี 2 แบบ แบบโครงโลหะ ฟันปลอมโครงโลหะจะมีความแข็งแรง และแนบไปกับเพดานปาก ทำให้รู้สึกรำคาญน้อย แต่ราคาแพง โครงอะคริลิกหรือพลาสติก อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฟันปลอมชั่วคราวเนื่องจาก ความแข็งแรงน้อย หนา ใส่ไม่สบาย อาจมีกลิ่นและสีเปลี่ยนเมื่อใช้ไปนาน ๆ อายุการใช้งาน โดยเฉลี่ยของฟันปลอมถอดได้อยู่ที่ 5-10 ปี แต่ผู้ป่วยบางรายอาจใส่ได้ นานมากกว่าสิบปี หากดูแลฟันปลอมได้ดีและฟันปลอมไม่สึกไปก่อน

ฟันปลอมชนิดติดแน่น

มีหลักการคือจำเป็นต้องกรอฟันบางส่วนออกเพื่อทำครอบฟันทับฟันซี่ที่มีปัญหา (แตก หัก ผุลึกกว้างใหญ่) เรียกว่า การทำครอบฟัน แต่ หากถอนฟันบางซี่ ไปแล้วมีช่องว่างฟันเกิดขึ้น จะต้องกรอฟันที่อยู่หัวและท้ายของช่องว่างเพื่อเป็นหลักยึดสำหรับฟันที่จะทดแทนในช่องว่าง เรียกว่า การทำสะพานฟัน ฟันปลอมติดแน่นจะมีลักษณะ และขนาดเหมือนฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมถอดได้ จึงทำให้เรารู้สึกสบายกว่า ไม่มีส่วนของเหงือกปลอม หรือตะขอที่เกะกะ และการใช้งานเคี้ยวอาหารก็มีประสิทธิภาพมากกว่าฟันปลอมถอดได้ อย่างไรก็ตาม หากมีช่องว่างไร้ฟันที่กว้าง หรือถอนฟันไปหลายซี่จะไม่สามารถทำฟันปลอมติดแน่น ได้ เนื่องจากหลักยึดอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับฟันปลอมที่เสริมขึ้นมาหลายซี่ ปัจจุบันมีฟันปลอมติดแน่นอีกชนิดเรียกว่า รากเทียม เป็นการใส่วัสดุที่เป็นโลหะทำเลียนแบบรากฟัน ฝังลงในขากรรไกรบริเวณที่ต้องการใส่ฟันปลอม มีความ คล้ายคลึงฟันธรรมชาติมากที่สุด ไม่สูญเสียเนื้อฟัน เนื่องจากไม่ต้องกรอเนื้อฟันข้างเคียง ผู้ป่วยจะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่า เคี้ยวอาหารได้มีประสิทธิภาพใกล้เคียง ฟันธรรมชาติมากที่สุด การฝังรากเทียม 1 ตัว จะทดแทนฟันได้ 1 ซี่ หรือมากกว่า หรือในบางกรณีผู้ป่วยมีปัญหาฟันปลอมถอดได้หลวม การฝังรากเทียมจะช่วยเป็น ตัวยึดฟันปลอมถอดได้นั้นด้วย

สาขา 1 : ศูนย์จัดฟัน รักฟัน เดนทัล เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ : 035 511 566, 035 522 861, 085 197 7845 แฟกซ์ : 035 511 853

สาขา 2 : ศูนย์จัดฟัน รักฟัน เดนทัล เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ : 035 511 551, 092 2239348-9

Copyright : rukfundentalcenter